Sararwati Education Center

 

Over het project

 

Het project is gestart in 2004 voor kinderen uit arme families, straatkinderen en kinderen uit sloppenwijken. Elke zes maanden gaan we de straat op om nieuwe (straat)kinderen te vinden. We brengen ze dan naar onze school om ze een betere opleiding en eten te geven. Onze vrijwilligers en leraren helpen bij dit project door hun tijd te geven en te helpen bij fondsenwerving, en door het geven van donaties en ideeën. De kinderen die bij ons komen zijn zeer arm en leven vaak in slechte (familie)omstandigheden. Sommige kinderen hebben geen huis om in te wonen, geen ouders, sommige kinderen moeten werken of waren verslaafd aan drugs. Wij verwelkomen al deze kinderen in ons centrum.

 

De Indiase maatschappij kijkt neer op deze kinderen omdat ze arm en onopgeleid zijn. Vroeger deed niemand iets om ze te helpen. Daarom heb ik dit project opgezet met mijn vrijwilligers.

 

 

Hoe kunnen wij helpen?

 

De kinderen komen 's ochtends en 's middags naar het centrum en krijgen daar lessen in onder andere Hindi, Engels, wiskunde, natuurwetenschappen, algemene kennis en morele opvoeding. We laten ze ook spelletjes spelen, tekenen en doen activiteiten om het vertrouwen en de eigenwaarde van de kinderen te ontwikkelen. We hebben leraren die hierin voorzien en vrijwilligers nemen soms de tijd om ons te helpen en geven suggesties en hun steun. Het is een informele plek en we behandelen de kinderen als vrienden omdat we geloven dat we de kinderen zo meer kunnen leren. We leren ze om Engels te spreken en helpen met zelfontplooiing om ze een goede start in het leven te geven.

 

Natuur en omgeving zijn erg belangrijk voor ons en elke drie maanden planten we een boom samen met de kinderen. Het is heel belangrijk dat ze leren over de opwarming van de aarde, dat ze de natuur waarderen en respecteren om ervoor te zorgen dat we een schone planeet achterlaten voor de volgende generaties.

 

De lessen die wij geven zijn practisch. We geven ze niet alleen maar lesboeken, maar leren de kinderen ook zich goed te gedragen. We geven ze te eten en van tijd tot tijd organiseren we een feestmaaltijd waarvan zij kunnen genieten.

 

Ons belangrijkste doel is om de kinderen zelfvertrouwen te geven, zodat zij op eigen benen kunnen staan in deze wereld. Hier in onze school voelen de kinderen zich veilig en blij omdat wij de kinderen met respect behandelen, hun de liefde en geborgenheid geven die ze meestal alleen van hun ouders krijgen.We hebben ook een zorgprogramma opgezet en laten elke een à twee maanden een dokter naar de school komen om de kinderen indien nodig te behandelen en medicijnen te geven.

 

Kortom, de kinderen krijgen zowel onderwijs als de kans om te spelen, wat hen helpt om verschillende vaardigheden en onderwerpen eigen te maken en wat hun zelfvertrouwen opbouwt, zodat ze een betere start hebben.

 

 

Toekomstige doelen

 

In de toekomst willen we een grotere school en opvang bouwen in Varanasi waar veel meer kinderen kunnen leven en leren. We willen banen creëren voor de kinderen en beroepsonderwijs geven zoals het maken van kaarsen, handwerk, kunst, etc. zodat de kinderen de mogelijkheid krijgen om op een eigen bankrekening kunnen sparen voor de toekomst. Dit geld kunnen ze dan bijvoorbeeld gebruiken voor hun verdere scholing. We hopen in dit gebouw ook vrijwilligers te kunnen onderbrengen zodat het makkelijker is voor hen om te helpen. Op dit moment zijn we bezig hiervoor fondsen te werven.

 

 

Hoe kun jij helpen?

 

Iedereen die in dit project geïnteresseerd is, is welkom als vrijwilliger. Vrijwilligers zijn vrij hun vaardigheden en passies te delen met de kinderen. Voor een dag, een week, een maand – zo lang als je zelf wilt.

 

Er zijn wel een aantal regels die vrijwilligers moeten volgen:

-        Vrijwilligers mogen geen drugs gebruiken.

-        Vrijwilligers meten minstens achtien jaar zijn.

-        Vrijwilligers moeten de school een kopie van hun paspoort en visum geven.

-        Vrijwilligers moeten regelmaat houden m.b.t. het werken met de kinderen.

-        Vrijwilligers moeten aangeven hoe lang ze vrijwilligerswerk willen doen op de school.

 

Als de vrijwilligers problemen ondervinden, dan kunnen ze deze delen met de oprichter.

 

Natuurlijk kun je ook helpen door geld te doneren, of door lessen te nemen in yoga of andere onderwerpen. Het hiermee verdiende geld komt ten goede van de school en de kinderen.

 

Voor meer informatie en om te lezen hoe het dagelijkse leven in de school eruit ziet, zie ook de weblog - http://www.varanasivolunteer.blogspot.com of stuur een e-mail naar: saraswati.yets@gmail.com

 

 

Over mij

 

Mijn naam is Somit Kumar Dutta en ik geef les in yoga en spiritualiteit. Ik heb twaalf jaar ervaring met yoga en ik geef ook les in Ayurveda, astrologie, muziek, de Indiase keuken en taallessen. Ik heb twee yogacentra in het buitenland en mijn yogacentrum is genoemd in zowel een Japanse als een Koreaanse reisgids.

 

Mijn streven is studenten het echte pad van yoga te leren, zodat zij leren om hun leven op een positieve manier te leven. Ik vind dat yoga zeer belangrijk is voor ieder mens omdat het ons leert het beste van ons leven te maken.

 

Daarnaast doe ik maatschappelijk werk voor de kinderen van Varanasi. Ik begon dit project omdat mijn eigen kindertijd zeer moeilijk was. Mijn ouders waren erg arm en vaak hadden we niets te eten – het was een moeilijke tijd in mijn leven. Toen ik negen was vroeg de lerares op school om mijn maandelijkse lesgeld. Mijn ouders deden hun best om dit bij elkaar te krijgen, maar kregen dit niet voor elkaar. Toen de lerares de volgende dag weer om het lesgeld vroeg, zei ik dat ik het niet kon betalen en meer tijd nodig had. Maar de lerares gaf me geen uitstel en zei dat ik van school moest. Ditzelfde werd tegen nog zes andere kinderen gezegd. Die dag besloot ik dat ik een school zou oprichten voor kinderen uit arme families, straatkinderen en kinderen uit sloppenwijken, waar ze gratis les en te eten zouden krijgen, een betere toekomst.

 

Toen ik tien jaar was, ging ik naar een Ashram op spirituele kennis op te doen. De dingen die ik leerde in de Ashram gaven me nieuwe energie om te werken. Na een jaar, toen ik mijn opleiding in de Ashram had beëindigd, kwam ik terug in Varanasi. Op een dag kwam ik bij toeval een toerist tegen die mijn vroeg naar yogalessen. Ik zei dat ik hun dit kon leren en zo begon het...